for your best experiences

and destination

S7300577.JPG

#SuriGuides

Suri Guides: ALGEMENE VOORWAARDEN

Aansprakelijkheid

Diegene die een reis boekt voor zichzelf en/of andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een tourovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek: aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 21e dag voor vertrek: 40% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 21e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 50% van reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 5e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (incl.) tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Restitutie

Wanneer je tijdens de reis niet deelneemt aan geprogrammeerde excursies en/of maaltijden of gedeelten van het reisschema, dan is het niet mogelijk hiervoor restitutie te ontvangen.

Wijzigingen voorbehouden

De volgorde bij de uitvoering van het programma kan door bijzondere omstandigheden afwijken van hetgeen gepubliceerd is. Afhankelijk van de reis die je maakt, zul je misschien een binnenlandse vlucht of boottocht maken. Door slechte weersomstandigheden of gewijzigde dienstregelingen kunnen onvoorziene vertragingen in het programma ontstaan. Boek je een tour dan wijzen wij je erop dat bij het ter perse gaan van deze brochure nog niet alle binnenlandse vluchtschema’s en tijden bekend waren. Mede gelet op vertragingen die kunnen ontstaan, kan het voorkomen dat het gepubliceerde dag tot dag programma wordt gewijzigd. Wel zullen de excursies zoveel mogelijk maar misschien in een andere volgorde worden uitgevoerd. Tijdens feestdagen of religieuze diensten kunnen bepaalde bezienswaardigheden gesloten zijn. Hiermee is bij de vaststelling van het reisschema zoveel mogelijk rekening gehouden. Ook kan het gebeuren dat te bezoeken plaatsen zoals natuur parken vindplaatsen, musea, e.d. dicht zijn, gerenoveerd worden of op bepaalde dagen gesloten kunnen zijn. SURI GUIDES en haar Partners proberen dit zoveel mogelijk te vermijden of jou daarover in de reisbescheiden te informeren.
Wijzigingskosten
Voor iedere wijziging in een reservering (inclusief in-de-plaats-stelling) wordt er tot 28 dagen voor de dag van vertrek € 27 per boeking berekend. Vanaf 28 dagen (incl.) vóór de dag van vertrek is wijzigen in principe niet mogelijk.

Dag en nacht bereikbaar

Zijn er onderweg of ter plaatse problemen of ogenschijnlijk onoplosbare moeilijkheden? Dan is het goed om te weten dat je, in geval van nood, SURI GUIDES via ons algemene telefoonnummer 08711864 dag en nacht kunt bellen. Dit nummer kun je ook aan de thuisblijvers doorgeven.

Reisleiding

Alle rondreizen van SURI GUIDES worden begeleid door Nederlandssprekende reisleiding als de gasten Nederlanders zijn. Engelse gasten hebben een Engelssprekende reisleiding. De reisleiding draagt zorg voor de technische uitvoering van de reis en is je aanspreekpunt ter plaatse.

Medicijnen

Gebruik je medicijnen, neem deze dan voldoende mee bijvoorbeeld in de handbagage. Het is verstandig om een verklaring van de arts mee te nemen waarop de ziekte en medicijnen in het Latijn en/of Engels staan vermeld. Merknamen van medicijnen verschillen namelijk van land tot land. De klimaatverandering kan ook je maag en darmen wat in de war brengen. Neem dan ook een goed middel tegen maag/darmstoornissen mee op tour. In veel openbare toiletten is geen toiletpapier. Neem om deze reden als voorzorg een klein voorraadje in de handbagage mee.

Juiste namen

In verband met een correcte spelling van je naam op het eventuele vliegticket en/of het aanvragen van 'permits', dien je ons bij boeking je exacte naam op te geven (zoals vermeld in je paspoort).

Administratiekosten

SURI GUIDES brengt per boeking (dossier) € 22,50 administratiekosten in rekening, ongeacht het aantal deelnemers.

 • SURI GUIDES is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit verstrekte foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal de reis of het reisprogramma betreffende.
 • De opdrachtgever en/of de reiziger dient op zijn kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 • SURI GUIDES kan het reisprogramma wijzigen in geval van culturele of weersomstandigheden of om veiligheidsredenen.
 • SUI GUIDES kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt van de reis of het verdere verloop daarvan uitsluiten, zonder schadeplichtig te zijn.
 • Voor schade ten gevolge van beperkte communicatie middelen, transportfaciliteiten, medische hulp en het avontuurlijk karakter van de reis kan de reiziger SURI GUIDES niet aansprakelijk stellen. U dient zorg te dragen voor medicamenten / hulpmiddelen voor allergieën en aandoeningen waaraan u lijdt.
 • In geval de reis per vliegtuig wordt ondernomen is SURI GUIDES niet aansprakelijk voor de schade van de reiziger, welke voortvloeien uit vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchtvervoer en welke vertragingen voor die derden een overmachtsituatie opleveren. Bij de incheck op het lokale vliegveld dient u een kopie van uw foto identiteitsbewijs af te geven.
 • Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis wordt de opdrachtgever geacht dat hij de reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en SURI GUIDES vrijwaart van alle schade ter zake.

BELANGRIJK ADVIES:

 • Sluit een goede verzekering af voor uw bezittingen en een aparte ongevallen- en annuleringsverzekering.
 • Neem geen waardevolle spullen mee tijdens de tour (sieraden, paspoort etc.)